Zajęcia indywidualne

Zajęcia z dziećmi prowadzone są w obecności rodziców (opiekunów). Dzięki temu ćwiczenia mogą być wykonywane w domu zgodnie ze wskazaniami logopedy, co ma ogromne znaczenie dla skuteczności terapii.

Czas trwania zajęć:

  • dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych klas szkoły podstawowej - najczęściej 30 min.
  • dla osób starszych – od 45 do 60 min.