Kim jest logopeda? Logopeda to człowiek, który – w powszechnym rozumieniu – uczy mówić.
Logopeda zajmuje się wspomaganiem rozwoju mowy, ale także nauką mowy – komunikacji, wymowy, wypowiadania się i przemawiania.

Cóż to znaczy – uczyć mówić?
Uczymy mówić tych, którzy tej umiejętności nie posiadają. Uczymy mówić dzieci, które nie potrafią samodzielnie w odpowiednim wieku opanować umiejętności posługiwania się mową i językiem. Ale uczymy mówić także tych, którzy tę umiejętność utracili ( np. dorośli po przebytych incydentach neurologicznych )  albo którzy nie mogli nabyć jej z takich powodów jak np. uszkodzenia słuchu.

Uczyć mówić – to uczyć mówić poprawnie.
Poprawnie – to znaczy zgodnie z określonymi zasadami wypowiadać głoski, słowa, zdania. Mówić poprawnie to znaczy zgodnie z zasadami ortofonii, gramatyki, dbając o sens wypowiedzi, jej budowę ale i brzmienie.

Uczyć mówić – to uczyć mówić wyraźnie, tak by wypowiedź była zrozumiała dla słuchacza.
Uczyć wypowiadania się – to uczyć takiego mówienia, by kształt wypowiedzi, ale i jej brzmienie – dźwięk nie tylko głosek i słów, ale całych zdań – wzbudzały w słuchaczu zainteresowanie, sprawiały, że będzie chciał on nas słuchać i że zrozumie nas tak, jak tego oczekujemy.

Uczyć przemawiania – to uczyć budowania i wygłaszania publicznie dłuższych wypowiedzi tak, by były one nie tylko zrozumiałe i interesujące, ale także skuteczne.

Logopeda w dzisiejszych czasach pełni wiele funkcji, podobnych do tych, jakie dawniej pełnili nauczyciele retoryki. Określenia „lectio dicendi” „ars bene dicendi” to pojęcia dobrze znane już w starożytności, zaś retoryka przez wieki stanowiła ważny element wykształcenia. Dziś także doceniamy jej znaczenie rozumiejąc, jak ważne jest, by umieć mówić.

Logopeda uczy też komunikowania się, to znaczy uczy, w jaki sposób dźwięki mowy – głoski, sylaby, słowa, zdania – wykorzystać w relacjach z drugim człowiekiem, by porozumieć się z nim. Czasami chodzi o wyrażenie głębokich przemyśleń, czasami o elementarne sprawy życiowe. Dotyczy to i dzieci, i dorosłych.

Jestem logopedą. Do mego gabinetu zapraszam każdego, komu mogę pomóc w nauce mówienia. Służę moją wiedzą i doświadczeniem, zapraszam do współpracy.