Zajęcia przeznaczone są dla osób zainteresowanych rozwijaniem sprawności głosowej ze względu na zawód lub pasję; dla osób pracujących głosem, np. nauczycieli, dziennikarzy, polityków, pracowników działu obsługi klienta itd.; dla osób zainteresowanych recytacją i śpiewem.

Celem zajęć jest wypracowanie zdrowej emisji głosu, wzmocnienie siły i ekspresji głosu, poszerzenie skali i wzbogacenie intonacji.

Zajęcia obejmują:

  • ćwiczenia oddechowe (usprawnienie aparatu oddechowego i wypracowanie umiejętności świadomego wykorzystania pełnego oddechu w mowie)
  • ćwiczenia głosowe
  • ćwiczenia rezonacyjne (rozbudzenie i wzmocnienie pracy rezonatorów w celu wzmocnienia głosu)
  • impostację głosu
  • doskonalenie dykcji
  • zapoznanie z zasadami poprawności wymawianiowej języka polskiego