Wykształcenie

Ukończyłam studia magisterskie na wydziale filologii polskiej lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Wykształcenie logopedyczne zdobyłam – na następnie poszerzałam – na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem absolwentką Podyplomowego Studium Logopedycznego, Studium Emisji i Higieny Głosu, Logopedii Medialnej oraz Neurologopedii.

Swoją wiedzę staram się systematycznie uzupełniać, uczestnicząc warsztatach i szkoleniach, m.in. w zakresie logorytmiki.

Doświadczenie zawodowe.

Jestem logopedą od roku 1995. Doświadczenie zawodowe zdobywałam  pracując w szkole podstawowej i w gimnazjum.  Przez kilka lat prowadziłam zajęcia w szkołach wyższych jako specjalista w zakresie emisji i higieny głosu. Prowadzę zajęcia z zakresu logopedii artystycznej dla młodzieży ponadgimnazjalnej.

Współpracuję z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz przedszkolem Bajkowy Młyn - www.bajkowymlyn.pl

Od wielu lat pracuję też jako nauczyciel języka polskiego

Łącząc dwie profesje zdobyłam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Miałam też okazję przekonać się, jak ważna na każdym etapie naszego rozwoju jest umiejętność posługiwania się poprawną wyrazistą mową i jak ważna jest umiejętność rozwijania kompetencji w tym zakresie.