Zajęcia przeznaczone są dla osób z zaburzeniami pracy narządów głosowych, związanymi z nieprawidłowymi nawykami głosowymi  lub z chorobami narządu głosowego (guzki śpiewacze, porażenie strun głosowych itp.).

Terapia prowadzona jest przy ścisłej współpracy z prowadzącym pacjenta lekarzem foniatrą lub laryngologiem.