Terapia logopedyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych obejmuje ćwiczenia w zakresie:

  • Korekty wad wymowy (np. nieprawidłowej realizacji głosek takich jak np. s,z,c,dz, sz, ż, cz, dź, r i innych)
  • Wspomagania rozwoju mowy
  • Zaburzeń rozwoju słuchu mownego
  • Korekty mowy dzieci z rozszczepem podniebienia
  • Zaburzeń wyrazistości artykulacyjnej i tempa mowy
  • Zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym (np. po udarach lub wypadkach – afazja, dyzartria)