Diagnoza logopedyczna i konsultacje, wspomaganie rozwoju mowy, terapia wad wymowy i zaburzeń głosu, terapia afazji, neurologopedia, ćwiczenia emisji głosu, logopedia artystyczna.